SKYTTEHOLMSPARKEN

Telefon: 08-746 39 09           Mail: skytteholmsparken@solna.se

 

 

 

Vårens loppmarknad på Skytteholmsparken är 
lördagen den 26/5 kl 11:00-16:00. 
Vill du hyra bord? 
Bokas genom att besöka oss och betala 150:- per bord. 
VÄLKOMNA!

Hjärtstartare finns i huset. Personalen är utbildad i HLR, Labc, Livräddning.